Εγγύηση Προϊόντων

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ ΟΕ σας παρέχει εγγύηση για τα Προϊόντα με το Σήμα Toolplanet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην δήλωση ΕΓΓΥΗΣΗΣ που εσωκλείεται σε κάθε συσκευασία προϊόντος με το σήμα Toolplanet.gr. Η εγγύηση της Toolplanet.gr δίδεται αντί όλων των συναγόμενων εγγυήσεων και τέτοιες συναγόμενες εγγυήσεις εξαιρούνται στο βαθμό που είναι επιτρεπτό. Η ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ ΟΕ μπορεί να αναθεωρεί τον χρόνο των εγγυήσεών της από καιρού εις καιρόν, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάζει προϊόντα που παραγγείλατε πριν από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής.

Η ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ ΟΕ μέσω του www.toolplanet.gr  δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό της ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ ΟΕ, και τα οποία η ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ ΟΕ απλά μεταπωλεί) . Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης.

Η ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ ΟΕ  δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Ως εγγύηση εννοείται πάσης φύσεως κατασκευαστικό λάθος του προϊόντος και όχι ζημιά ή πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί από λάθος χειρισμό, χρήση σε διαφορετική τάση, καύσιμο ή λιπαντικό από αυτή που αναφέρει ο κατασκευαστής στις οδηγίες χρήσης. Ακόμα από χρήση αντικανονικού εξαρτήματος. Γι' αυτό διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση του προϊόντος.

Η εγγύηση προϊόντος καλύπτεται από την κατασκευάστρια ή αντιπροσωπεύτρια εταιρία στην Ελλάδα και μόνο. H εκάστοτε κατασκευάστρια ή αντιπροσωπεύτρια εταιρία στην Ελλάδα δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό μέρος του προϊόντος και κατά περίπτωση την αντικατάσταση ολόκληρου του προϊόντος όταν το κρίνει αυτή και μόνο.

Ο αγοραστής αποστέλλει το προϊόν το οποίο έγκειται σε χρόνο εγγύησης, απευθείας στην κατασκευάστρια ή αντιπροσωπεύτρια εταιρία στην Ελλάδα, ή στην Toolplanet.gr.  Τα έξοδα αποστολής πρός τις εταιρίες εξυπηρέτησης και από τις εταιρίες προς τον αγοραστή βαρύνουν τον αγοραστή.
Ο τρόπος αποστολής ( μεταφορική, courier ) είναι επιλογή του πελάτη.